logotoyota1.jpg (7683 bytes)      

MULTIMEDIA RELEASE

 mmrcam.gif (1010 bytes)

   mmrvtr.gif (974 bytes)

mmrear.gif (1000 bytes)

Toyota, Türkiye'yi üretim üssü olarak seçti...

2001 Türkiye Otomobil Pazarı Özet Verileri...
ÜRETİM
  • 2001 yılı otomobil üretimi, 2000 yılına göre % 41 azalarak 175.343 adet olarak gerçekleşmiştir. İç pazardaki aşırı talep daralmasına karşılık, bu yıl gerçekleştirilen 142 bin dolayındaki otomobil ihracatı, üretimin kısmen de olsa devamını sağlamıştır.
  • İç pazar için yapılan otomobil üretimi 2001 yılında 33.055 adet olmuştur.
  1999 2000 2001 Değişim %
(2000/2001)
  Toplam otomobil üretimi 222.041 297.476 175.343 - 41 % 
  İç pazar otomobil üretimi 144.582 207.450 33.055 - 84 % 

SATIŞLAR

  • 2001 yılı Kasım ve Aralık aylarında satışlarda yaşanan bir miktar artış, 1.600 cc'den küçük otomobillerde geçici süre için yapılan KDV ve Ek Taşıt Alım Vergisi indirimlerinden kaynaklanmıştır.
  • 1999-2001 yıllarındaki otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
  1999 2000 2001 Değişim %
(2000/2001)
  Yerli 157.452 207.739 59.179 - 72 % 
  İthal 131.215 258.987 72.259 - 72 % 
  Toplam 288.667 466.726 131.438 - 72 % 
  İthalat % 45 % 55 % 55 %  
  • 2000 yılına göre, 2001 yılında toplam otomobil satışları, ithal otomobil satışları ve yerli otomobil satışları % 72 azalmıştır.
  • İthal araçların pazar payı 2001 yılında da % 55 gibi yüksek bir orana ulaşmıştır.

İHRACAT

  • Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, 2001 yılında otomobil ihracatı 2000 yılına göre % 58 artmış ve 980 milyon ABD Doları olmuştur.
  • 2001 yılında ise toplam 142.300 adet taşıt aracı ihraç edilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ihracat 2000 yılına göre % 74 oranında artmıştır.
  1999 2000 2001 Değişim %
(2000/2001)
  Otomobil (adet) 77.459 90.026 142.288 74 % 
  Otomobil (x1000 USD) 712.105 621.430 979.618 58 % 
  • 2001 yılında üretim içinde otomobil ihracatının payı % 81 gibi yüksek bir değere ulaşmıştır.
  • Sınırlı sayıdaki bu ihracatla bile 2001 yılı üretim kapasitesinin ancak % 25'i kullanılabilmiştir.
 

2001

  Üretim 175.343 
     İhracat için 142.288 
     İç pazar için   33.055 
  İhracat / Üretim (%) 81 
  Kapasite (adet) 692.004 
  Üretim / Kapasite (%) 25 
  İç pazar / Kapasite (%)

ÖZET

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, Türkiye'deki otomotiv sektörünü çok ağır etkilemiştir. Türkiye'deki otomobil satışları son on yılın en düşük seviyesine inmiştir. Satışlarda 2000 yılına göre % 72 daralma olmuştur. Buna rağmen otomobil ihracatında son yıllarda yaşanan artış, 2001 yılında 2000'e göre % 74 artarak 142.300 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişme, 2000 yılına nazaran otomobil üretimindeki azalmanın % 41 seviyelerinde kalmasını sağlayarak, 2001 yılında kısmen de olsa üretimin devamlılığını sağlamıştır.

TOYOTA SANAL HABER MERKEZİ
Bluechip
Necla Bitirgen Ağmal, Medya İlişkileri
Telefon: +9 (0212) 282 94 01 (PBX)

SANAL HABER MERKEZİ
newsdesk@milimetre.com

Milimetre Sınırsız Yazılım Çözümleri
Telefon: +9 (0212) 219 52 62 (PBX)