logoae.jpg (10589 bytes) MULTIMEDIA RELEASE
    mmrcam.gif (1010 bytes) mmrvtr.gif (974 bytes) mmrear.gif (1000 bytes)
Haber ölçüm ve analizinde yöntem farkı:
Bu AMCA™ çok marifetli...
Gazete, dergi ve televizyonda yayınlanan haberlerin değerini 'gerçekçi' bir anlayış ile ölçen analiz aracı AMCA™ Türkiye'de tanıtıldı.

Haberi 'reklam eşdeğeri' ile değerlendiren geleneksel anlayışı da destekleyen AMCA™, haberlere not veren 'merit' uygulaması ve rapor hazırlama hızı ile dikkat çekti...

Medyada yer alan haberleri nicelik ve nitelikleri ile değerlendiren ve bıraktığı izlenimi ölçen Advanced Media Coverage Analysis ya da kısa tanımı ile AMCA™, çağdaş anlayışı ile geleneksel yöntemin pabucunu dama attı.

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve online medya ile portallarda yayınlanan haberleri, veritabanına işlendiğinde 'gerçek zamanlı' değerlendiren AMCA™, en ayrıntılı raporları anında hazırlama becerisi ve her haber için hesapladığı not (merit) özelliği ile dikkat çekiyor. Associated Editors tarafından geliştirilen ve MiliMetre'nin e-yarın anlayışı ile biçimlendirilen AMCA™, dünyanın önde gelen Seagate Crystal Reports ve Cognos Suite yazılımlarını sunan PBS tarafından destekleniyor.

Kılı kırk yaran bir AMCA™

Şirketlerin tanıtım ve halkla ilişkiler bölümleri ile bu konularda servis veren ajans ve medya ilişkileri stratejik danışmanlığı kuruluşlarında çalışan yöneticiler için geliştirilen AMCA™ sayesinde, günlük, haftalık veya aylık medya değerlendirme raporları 'tek tuşla' alınabiliyor. Kullanım kolaylığı ve esnek mimarisi yardımı ile kullanıcının istek ve ihtiyaçlarına göre özel raporlar da hazırlayabilen AMCA™, analiz konusundaki marifetlerinden planlama ve karar-destek aracı olarak da yararlanmak mümkün.

Haber bültenlerinin medyada yer alma performansını 'kılı kırk yaran' bir anlayış ile ölçen AMCA™, önceden girilen bilgiyi kullanma özelliği sayesinde 3 aylık ve hatta yıllık projeksiyonlar da yapabiliyor.

AMCA™ hem dinamik, hem hızlı...

Haberin büyüklüğü veya süresi gibi statik özelliklerini esas alarak 'reklam eşdeğeri' hesaplamasına dayalı geleneksel yönteme karşılık AMCA™, haberin gücünü ve yönünü dinamik kriterler kullanarak ölçüyor. Bir haberin gücünü marka logosu veya görsel malzemenin kullanılması, markadan doğrudan doğruya bahsedilmesi, medya profilinin haberin hedef kitlesine uygun olması, erişim bilgisine yer verilmesi ve olumlu bir izlenim bırakıp bırakmaması gibi unsurlar ile belirleniyor. AMCA™ ile haberin yönü de içerdiği olumsuz sözcük ya da yorum, tüketici sorununu ele alması ve hatta kriz yönetimi gerektirmesi türünden unsurlar ile değerlendiriliyor. Bu özellikleri ortaya çıkartmak için kullanılan 20 bağımsız temel kriter ile ayrı ayrı sınıflandırılan her haber için ayrıca -10 ile +10 arasında değişen bir AMCA™ merit'i (notu) veriliyor.

Advanced Media Coverage Analysis ya da kısa tanımı ile AMCA™, medyada yer alan haberlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve medya etkinliklerinin sonuç ve getirilerini, nicelik ve nitelikleri ile değerlendiriyor. Haberlerin özel olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda sayısız ayrıntıya ulaşılıyor;

  • Medyada yayınlanan haberi objektif olarak ölçer,
  • Haberleri 20 bağımsız temel kriter ile sınıflandırır,
  • Kümeli bilginin ayrıntısına erişim (drill down) sağlar,
  • Bilgi kümeleri arası ilişkiyi (data mining) derinleştirir,
  • Karar alma ve planlama sürecini kısaltır ve kolaylaştırır...

AMCA™ bir hayaldi, şimdi gerçek oldu!

Medyada yayınlanan haberlerin ölçümü, 1980’li yıllarda başladı. Kullanılan yöntem bugünküler ile karşılaştırıldığında basit, fakat fikir edinmek için yeterliydi. 1980’lerin ortalarına doğru ortaya atılan medya ölçüm yöntemleri, sektördeki gelişimi destekler nitelik kazandı. Sektördeki değişimi, haberin sayısal değerini ölçen bu anlayışlar ile  uzun bir süre değerli ve sağlıklı sonuçlar ortaya kondu. Ancak detaycı ve karmaşık yapıları, zahmetli ve zaman alan yapılarının yanı sıra ölçümleri de ‘reklam eşdeğeri’ ile sınırlıydı.

Halkla ilişkilerin bir yönetim disiplini olarak kabul edilmesinde anahtar rolü ‘değişim’ üstlendi. Bu değişimin motor gücü de giderek çeşitlenen farklı ölçüler oldu. Kullanılan sayısal veriye ek olarak zaman içinde haberin gücü ve yönü bilgileri gündeme geldi. Yetmedi haberin kaç okura-izleyiciye ulaştığı (REACH) ve maliyeti (CPT) önem kazandı. Yalın ve anlaşılır bir analiz için; her haberin tarafsız gözle ve objektif olarak  ölçülebilmesi hedefleniyordu ki her habere not (MERIT) veren işleyişi ile geleceğin medya ölçüm anlayışı AMCA™ ile bu da gerçekleştirildi.

amcateam.jpg (37172 bytes)

AMCA™ Premium, Professional ve Executive ile 'haber değerlendirme' anlayışına kökten değişim getiren bu çözüm, İstanbul Hilton'da düzenlenen uygulamalı toplantıda tanıtıldı...
AYRINTILI BİLGİ İÇİN
Associated Editors
Hakan Türkkuşu
Telefon: +9 (0212) 225 72 48
SANAL HABER MERKEZİ
newsdesk@milimetre.com

Milimetre Sınırsız Yazılım Çözümleri
Telefon: +9 (0212) 219 52 62 (PBX)